กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

คำสั่ง การกำหนดส่วนราชการ
คำสั่ง การกำหนดส่วนราชการ

14 ส.ค. 2563 0 29

คำสั่ง การกำหนดส่วนราชการ การแบ่งงานการปริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการ
ประกาศ การกำหนดส่วนราชการ

14 ส.ค. 2563 0 34

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการ การแบ่งงานการปริหาร และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

1
^