รายงานการประชุมสภาฯ บัวชุม

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2563

24 ก.ค. 2563 0 138

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริการส่วนตับลบัวชุม

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563

08 ก.ค. 2563 0 36

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสภาฯ

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563

04 มิ.ย. 2563 0 229

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563

04 มิ.ย. 2563 0 252

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562

04 มิ.ย. 2563 0 245

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562

20 ส.ค. 2562 0 418

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.

1
^