บุคลากร

ทำเนียบปลัด อบต.บัวชุม

  • thumbnail

    นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์

    ปลัด อบต. บัวชุม

  • thumbnail

    นางณัฐพัชร์ อธินันท์

    รองปลัด อบต.บัวชุม, รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

^