บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายบุญเสริม สูงเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ รู้การนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายแดง บุญจันทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

 • thumbnail

  นายวินัย สูงเจริญ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

^