รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางณัฐพัชร์ อธินันท์

กลุ่มบุคลากรทำเนียบปลัด อบต.บัวชุม

ตำแหน่งรองปลัด อบต.บัวชุม, รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^