รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบุญเสริม สูงเจริญ

กลุ่มบุคลากรทำเนียบผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

รายละเอียดดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556

ที่อยู่

โทรศัพท์0817940620

อีเมล

^