วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ได้จัดให้

^