การป้องกันการทุจริต

ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินฯ (ITA) ประจำปี 2563
ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินฯ (ITA) ประจำปี 2563

17 เม.ย. 2563 0 83

ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 ก.ย. 2562 0 150

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง (SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินฯ (ITA) ประจำปี 2562
ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินฯ (ITA) ประจำปี 2562

16 เม.ย. 2562 0 124

ประกาศ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562

07 ม.ค. 2562 0 187

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุมให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 ธ.ค. 2561 0 114

ตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1
^