ข้อมูลติดต่อ

               ที่อยู่ อบต.บัวชุม
เลขที่ 52 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

                     :42::42::42::42::42::42:

Tel. 036-776164
Facebook. อบต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
Web. https://buachum.go.th
1
^