แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2561

19 ธ.ค. 2560 0 1,149

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ ทำให้แนวทางในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

1
^