แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปี 2561
แผนการดำเนินงาน ปี 2561

19 Dec 2017 0 946

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ ทำให้แนวทางในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

1
^