รายงานการประชุมสภาฯ บัวชุม

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563

04 Jun 2020 0 69

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563

04 Jun 2020 0 73

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562

04 Jun 2020 0 62

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2562 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562

20 Aug 2019 0 244

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.

1
^