กิจการสภา อบต.บัวชุม

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562
บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562

20 Aug 2019 0 156

บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.

1
^