หนังสือสั่งการ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่เคยชำระ เดือน มกราคม ถึง เมษายน แต่ปีนี้ได้ขยายเวลา ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 บัดนี้ถึงเวลาชำระภาษีแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วมา มาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่เคยชำระ เดือน มกราคม ถึง เมษายน แต่ปีนี้ได้ขยายเวลา ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 บัดนี้ถึงเวลาชำระภาษีแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วมา มาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

19 ต.ค. 2563 0 23

แจ้งประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่เคยชำระ เดือน มกราคม ถึง เมษายน แต่ปีนี้ได้ขยายเวลา ถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 บัดนี้ถึงเวลาชำระภาษีแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้วมา มาชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิง
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิง

04 ส.ค. 2563 0 168

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีพาวะพึ่งพิง

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

03 ส.ค. 2563 0 202

ประชาสัมพันธ์การเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดตามอกสารแนบค่ะ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

09 มิ.ย. 2563 0 367

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

01 มิ.ย. 2563 0 522

ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลบัวชุม
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลบัวชุม

04 ก.พ. 2563 0 431

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลบัวชุม

ขอแจ้งให้เจ้าของป้ายมายื่นแบบเพืื่อประเมินชำระภาษีป้าย
ขอแจ้งให้เจ้าของป้ายมายื่นแบบเพืื่อประเมินชำระภาษีป้าย

08 ม.ค. 2563 0 584

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ขอแจ้งให้เจ้าของป้ายมายื่นแบบเพืื่อประเมินชำระภาษีป้ายดังนี้ -ภาษีป้าย ยื่นแบบ ตั้งแต่ เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2563 ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ในวันและเ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดในประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดในประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

01 พ.ย. 2562 0 655

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดในประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม เรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม เรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

30 ต.ค. 2562 0 989

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม เรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ความรู้เกี่ยวกับโครใข้เลือดออก
ความรู้เกี่ยวกับโครใข้เลือดออก

07 ส.ค. 2562 0 1,305

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน
การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน

06 ส.ค. 2562 0 1,634

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการนำเอามูลสัตว์ที่เกษตรส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ย มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก่อนซึ่งผลที่ได้คือ แก๊สชีวภาพ (แก๊สมีเทน) สามารถนำไปหุงต้มอาหารครัวเรือน หรือ คลิกดูข้อมมูลตามลิ้งค์นี้ http://www.clinictech.most.go

^