ก.อบต. จังหวัดลพบุรี

ก.อบต.จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ติดตั้งโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง
จังหวัดลพบุรี ติดตั้งโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง

12 Sep 2017 0 2,362

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจติดตามการติดตั้งโครงสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

1
^