แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปี 2561-2
แผนการดำเนินงาน ปี 2561-2

19 Dec 2017 0 814

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ ทำให้แนวทางในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

1
^